bot-tieu1

Số lượt xem: 2666

Thông Tin Sản Phẩm

Nguồn gốc xuất xứ: Sản xuất từ Tiêu Phú Quốc và các tỉnh Tây Nguyên (Việt Nam).

Thành phần: 100% từ nguyên liệu hạt Tiêu.

Chỉ tiêu độ ẩm: < 12%.

Kích thước: Dạng bột mịn và theo yêu cầu của khách hàng.

Bao gói: Trọng lượng 1kg, 2kg, 5kg …Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng.

Điều kiện bảo quản: < 200C

Trở lại