ca-rot-say-vuong_edit1

ca-rot-lat-say-nhiet-1

ca-rot-lat-say-nhiet-2

ca-rot-lat-say-nhiet-3

Số lượt xem: 3300

Thông Tin Sản Phẩm

Nguồn gốc xuất xứ: Sản xuất từ Cà Rốt tươi Đà Lạt (Việt Nam).

Thành phần: 100% từ nguyên liệu Cà Rốt.

Chỉ tiêu độ ẩm: < 12%.

kích thước: Dạng miếng nhỏ và theo yêu cầu của khách hàng.

Bao gói: Trọng lượng 1kg, 2kg, 5kg …Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng.

Điều kiện bảo quản: < 200C

Trở lại