he-say_edit1

Số lượt xem: 2765

Thông Tin Sản Phẩm

– Nguồn gốc xuất xứ: Sản xuất từ Hẹ tươi các tỉnh Miền Tây (Việt Nam).

– Thành phần:
100% từ nguyên liệu Hẹ.

– Chỉ tiêu độ ẩm:
< 10%.

– Kích thước: Dạng miếng nhỏ và theo yêu cầu của khách hàng.

– Bao gói: Trọng lượng 1kg, 2kg, 5kg …Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng.

– Điều kiện bảo quản:
< 200C

Trở lại