OEM PRODUCTS FOR JAPAN MARKET

picture1
  • Phở bò
  • Phở gà
  • Hủ tiếu bò kho
  • Nước dùng phở gà
  • Cháo ly hương hành
  • Cháo ly hương ngò
  • Cháo gói ngò rí
  • Paste ngò rí
  • Bột soup ngò rí
  • Bột gia vị tẩm snack khoai tây

Trở lại