• CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
    2

    CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

    Trúc / Aug, 2020
    Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Công Ty TNHH Nam Phương V.N bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ. Đây là các thông tin mà Công Ty TNHH Nam Phương V.N cần thành viên cung cấp bắt buộc khi muốn đăng ký sử dụng dịch vụ...

    Đọc Tiếp