XỐT GVHC – SƯỜN XÀO CHUA NGỌT

img9img11img13img15