cai-ngot-say-thang-hoa_edit1

Số lượt xem: 1657

Thông Tin Sản Phẩm

– Nguồn gốc xuất xứ: Sản xuất từ Cải Ngọt tươi Đà Lạt và cac tỉnh Miền Tây (Việt Nam).

– Thành phần: 100% từ nguyên liệu Cải Ngọt.

– Chỉ tiêu độ ẩm: < 10%.

– kích thước: Dạng miếng nhỏ và theo yêu cầu của khách hàng.

– Bao gói: Trọng lượng 1kg, 2kg, 5kg …Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng.

– Điều kiện bảo quản: < 200C

Trở lại