nam-dong-co-say_edit1

Số lượt xem: 2110

Thông Tin Sản Phẩm

– Nguồn gốc xuất xứ: Sản xuất từ Nấm Đông Cô (Việt Nam).

– Thành phần: 100% từ nguyên liệu Nấm Đông Cô.

– Chỉ tiêu độ ẩm:
< 10%.

– Kích thước: Dạng lát nhỏ và theo yêu cầu của khách hàng.

– Bao gói: Trọng lượng 1kg, 2kg, 5kg …Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng.

– Điều kiện bảo quản: < 200C

Trở lại