Công Ty TNHH Nam Phương V.N đón nhận chứng chỉ ISO 14000:2004 và OHSAS 18000:2007

Nov, 2016 - 11:11 AM

cnsk2

Nối tiếp những thành quả đạt được trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2008 và Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm ISO 22000:2005. Ngày 18/12/2012 Công Ty TNHH Nam Phương V.N đã được tổ chức đánh giá chứng nhận của Viện Tiêu Chuẩn Anh – BSI Việt Nam cấp chứng chỉ Hệ Thống Quản Lý Môi Trường theo ISO 14000:2004 và Hệ Thống Quản Lý An Toàn Và Sức Khỏe Nghề Nghiệp theo OHSAS 18000:2007. Đây là minh chứng cho sự cam kết của Công Ty đối với khách hàng, luôn hoàn thiện và nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và hướng tới con người.

Đây là sự kiện quan trọng ghi nhận những nổ lực và cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân viên của Công Ty TNHH Nam Phương V.N về những cải tiến hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất và kinh doanh.


Giấy chứng nhận Hệ Thống Quản Lý An Toàn Và Sức Khỏe Nghề Nghiệp OHSAS 18001:2007

Công ty TNHH Nam Phương V.N đã xây dựng và chuẩn hóa các quy trình tác nghiệp, điều hành, quản lý…theo các yêu cầu của các tiêu chuẩn trong hệ thống. Đảm bảo quá trình kiểm tra Chất Lượng, ATVSTP, Môi Trường và Sức Khỏe Nghề Nghiệp được thực hiện thống nhất trong toàn công ty. Sau thời gian nổ lực thực hiện Hệ Thống Quản Lý Môi Trường ISO 14001:2004 và Hệ Thống Quản Lý An Toàn Và Sức Khỏe Nghề Nghiệp theo OHSAS 18001:2007 của công ty đã thỏa mãn các yêu cầu của tổ chức cấp chứng chỉ ISO.

Giấy chứng nhận Hệ Thống Quản Lý Môi Trường ISO 14001:2004

Để tiếp tục phát triển công ty sẽ tuân thủ thực hiện các Hệ thống quản lý theo đúng các tiêu chuẩn ISO. Đồng thời, không ngừng cải tiến hiệu quả công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh mang đến cho khách hàng những dịch vụ hài lòng nhất.

Posts Relation

Trả lời